PETYCJE

Petycja    

ROK 2020

Milejczyce, 03-01-2020

Odpowiedź na petycję z dnia 16 października 2019 r w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie Gminy Milejczyce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów dotyczących płatności bezgotówkowych.

ROK 2019

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przezRadę Gminy Milejczyce w 2019 roku

-   Opis ogólny

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie Gminy Milejczyce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dotyczących płatności bezgotówkowych

Podmiot wnoszący petycję:
Wnioskodawca:
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13,
00-412 Warszawa
Przedmiot petycji:
Analiza możliwości wdrożenia w Urzędzie Gminy Milejczyce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dotyczących płatności bezgotówkowych.
Data złożenia (wpływu do urzędu) petycji:
16 października 2019 r.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.
Rozpatrujący przedmiot petycji:
Petycja w dniu 23 października 2019 r. została przekazana do rozpatrzenia Radzie Gminy Milejczyce.
•     Petycja.pdf

ODPOWIEDŹ DOTYCZY PETYCJA - Konrad Cezary Łakomy CASUS NOSTER  

Petycja z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Milejczyce Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Podmiot wnoszący petycję:

Wnioskodawca:

Konrad Cezary Łakomy

CASUS NOSTER

Kancelaria Radcy Prawnego

Konrad Cezary Łakomy

  1. Onyksowa 11/1

20-582 Lublin

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Milejczyce Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Data złożenia (wpływu do urzędu) petycji:

26 sierpnia 2019 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji:

W związku z pismem Pana Konrada Łakomego przekazanym e-mailem w dniu                                26 sierpnia 2019 r. , zgodnie z prośbą zainteresowanego zawartą w ww. piśmie, petycja w dniu 27 sierpnia 2019 r. została przekazana do rozpatrzenia Radzie Gminy Milejczyce.

PETYCJA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: WÓJT

Data wytworzenia: 2019-08-29

Wprowadzający: Eugeniusz Bajenski

Modyfikujący: Eugeniusz Bajenski

Data modyfikacji: 2020-06-25

Opublikował: Eugeniusz Bajenski

Data publikacji: 2019-08-30