Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Milejczyce, dnia 15 stycznia 2020 r.

DECYZJA zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 7 ust. l pkt. 2 i ust. 6, art. 9 ust. 1, laa, lb i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 stycznia 2020 r. firmy POMOC DROGOWA Franciszek Tarasiuk z siedzibą Dziadkowice 39, 17-306 Dziadkowice o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Milejczyce udzielani zezwolenia firmie POMOC DROGOWA Franciszek Tarasiuk z siedzibą w Dziadkowicach 39, 17-306 Dziadkowice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na następujących warunkach

Decyzja_zezwalająca_na_prowadzenie_działalności_w_zakresie_opróżniania_zbiorników_bezodpływowych_i transportu_nieczystości_ciekłych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Ewelina Bajeńska

Data wytworzenia: 2020-02-06

Wprowadzający: Eugeniusz Bajenski

Modyfikujący: Eugeniusz Bajenski

Data modyfikacji: 2020-03-09

Opublikował: Eugeniusz Bajenski

Data publikacji: 2020-02-06