Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od 3 lutego 2020 r. uległa zmianie lokalizacja PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), który mieści się obecnie przy ul. Szkolnej 10 (nieruchomość  byłym SKR).

Godziny otwarcia: ostatnia sobota każdego m-ca – godz. 9.00-13.00

W punkcie tym mieszkańcy, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli oddać (bezpłatnie) następujące rodzaje odpadów:

 •  zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów,
 • odpady zielone – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), pozostałości po spaleniu,
 • odpady budowlane powstałe w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie,
 • odpady wielkogabarytowe, np. meble, stoły, szafy, krzesła, łóżka, materace, wózki dziecięce, deski, dywany, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje,
 • przeterminowane leki,
 • szkło oraz opakowania ze szkła,
 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,
 • popiół, odzież i tekstylia


Warunkiem przyjęcia odpadów w PSZOK jest okazanie przez osobę dostarczającą odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Milejczyce. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt

Data wytworzenia: 2020-04-09

Wprowadzający: Eugeniusz Bajenski

Data wprowadzenia: 2015-05-20

Modyfikujący: Eugeniusz Bajenski

Data modyfikacji: 2020-04-10

Opublikował: Eugeniusz Bajenski

Data publikacji: 2015-05-20