Powszechny spis rolny 2020

Powszechny spis rolny 2020

 

INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW  NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

 

WÓJT GMINY MILEJCZYCE - Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020  r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728)

WÓJT GMINY MILEJCZYCE

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Milejczyce.

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w urzędach gmin trwa nabór na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

 

  1. Kandydat na rachmistrza winien spełniać następujące wymagania:
  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie danej gminy,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  1. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie poniższych dokumentów osobiście do Urzędu Gminy  Milejczyce.

           ZAŁĄCZNIKI                                                                                                                        Wójt

                                                                                                                                              Jerzy Iwanowiec

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2020-06-15

Wprowadzający: Eugeniusz Bajenski

Modyfikujący: Eugeniusz Bajenski

Data modyfikacji: 2020-07-06

Opublikował: Eugeniusz Bajenski

Data publikacji: 2020-06-16