Rok 2018

 

                                                                             Milejczyce, 2018.12.28

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

                                                                                                                              Milejczyce 27-11-2018 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Na podstawie art. 11 ust 1, art. 12 ust 1 i art.13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm)

Wójt Gminy Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  SEKRETARZ GMINY MILEJCZYCE.

Załącznik - Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Milejczyce.

                                                                                                   

ORK.2110.2.2018                                     Milejczyce, 2018.11.22

INFORMACJA  z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

SEKRETARZ GMINY MILEJCZYCE w Urzędzie Gminy Milejczyce

     Informuję, że ogłoszony w dniu 05.11.2018 r. nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Milejczyce nie został rozstrzygnięty.

      Do dnia 20 listopada 2018 r. do godz. 15.00 wpłynęła 1 oferta. Złożona oferta nie spełniła wymogów formalnych.

                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                   Irena Siemieniuk

                                                                               Milejczyce, dnia 05 listopada 2018 roku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 ust 1, art. 12 ust 1 i art.13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm)

Wójt Gminy Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  SEKRETARZ GMINY MILEJCZYCE

Załącznik - Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 05 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Milejczyce.

 

ORK.2110.1.2018                                                 Milejczyce, dnia 22 lutego 2018 r.
Informacja  z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: SEKRETARZ GMINY MILEJCZYCEw Urzędzie Gminy Milejczyce
 W wyniku ogłoszenia naboru na w/w stanowisko pracy do urzędu nie wpłynęły oferty pracy.

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 06 lutego 2018 roku
w sprawie ogłoszenia naboru oraz wyłonienia kandydata  na stanowisko Sekretarza Gminy Milejczyce
 Na podstawie art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn.zm) w związku z art. 11 ust 1, art. 12 ust 1 i art.13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902, z późn.zm) zarządzam co następuje:
§ 1 Ogłasza się nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Milejczyce, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Pracownikowi ds. Kadr i Rady Gminy.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                   WÓJT
                                                                                                          Jerzy Iwanowiec
 zarządzenie Nr  3/2018 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 06 lutego 2018 roku. Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Rok 2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Sekretarza Gminy Milejczyce
         Informujemy, że w wyniku ogłoszenia konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy Milejczyce wpłynęła jedna oferta, spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
W dniu 07 kwietnia 2017 r. przeprowadzono II etap postępowania kwalifikacyjnego, który zakończył się wynikiem negatywnym, kandydat nie został zakwalifikowany do III etapu konkursu.
         Wobec powyższego procedurę naboru zakończono bez nawiązania stosunku pracy.
                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                       Jerzy Iwanowiec

Milejczyce, dnia 03.03.2017

Zarządzenie Nr 2/2017
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 3 marca 2017 roku
w sprawie ogłoszenia naboru oraz wyłonienia kandydata
na stanowisko Sekretarza Gminy Milejczyce

    Na podstawie art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust 1, art. 12 ust 1 i art.13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) zarządzam co następuje:
§ 1
Ogłasza się nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Milejczyce, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Pracownikowi ds. Kadr i Rady Gminy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                   WÓJT
                                                                                                          Jerzy Iwanowiec

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Milejczycez dnia 3 marca 2017 roku, Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2017 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 3 marca 2017 roku.

 

Milejczyce, dnia 01.03.2017
Informacja o wynikach postępowania konkursowego na dyrektora Zespołu Szkół w Milejczycach
                   Informuję, że w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 27 lutego 2017 roku, wyłoniono kandydaturę Pani Urszuli Molskiej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól w Milejczycach
                                                                                                    WÓJT
                                                                                           Jerzy  Iwanowiec

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W MILEJCZYCACH Wójt Gminy Milejczyce ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Milejczycach, ul. Szkolna 2, 17-332 Milejczyce Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, tel. (85) 6579070, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Milejczycach” w terminie do dnia 14 lutego 2017r. do godz. 15:00.

Zarządzenie Nr 135/2017 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 30 stycznia 2017 r. w Sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Milejczycach

 

Rok 2016

  -- KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W MILEJCZYCACH
Wójt Gminy Milejczyce ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Milejczycach,ul. Szkolna 2, 17-332 Milejczyce
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce , tel. (85) 6579070,
 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Milejczycach”
w terminie do dnia 15 lipca 2016r. do godz 15:00.

 

 

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Milejczyce

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Jerzy Iwanowiec

Data wytworzenia: 2018-02-06

Wprowadzający: Eugeniusz Bajenski

Data wprowadzenia: 2012-08-29

Modyfikujący: Eugeniusz Bajenski

Data modyfikacji: 2018-12-28

Opublikował: Eugeniusz Bajenski

Data publikacji: 2012-08-29